FőoldalFogyasztói tájékoztató
Fogyasztói tájékoztató

A www.porusbeton-shop.hu fogyasztói tájékoztatója


 
1.     
 Szolgáltató adatai

Név:
                                                                           Etyeki Tüzép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely:
                                                                   2091 Etyek, Kossuth Lajos u. 72/b.

Képviselő neve:
                                                         Tátrai Tamás Péter

Cégjegyzékszám:
                                                       07-09-009262

Nyilvántartásba vette:                                             
Fejér Megyei Bíróság mint cégbíróság

Üzlet címe:                                                                 
2091 Etyek, Kossuth L. u. 72/b

Üzlet nyitva tartási ideje:                                         
H-P: 8-16, Szom: 8-12, Vas: -

Működési engedély száma:
                                      1030-2/2003

Működési engedélyt kiállító hatóság:
                    Polgármesteri Hivatal, Etyek, Körpince köz 4.; Telefon és fax: +36 22 353 633, 353 698, 353 655

Adószám:
                                                                   12997644-2-07

Számlavezet
ő pénzintézet:                                       Sberbank Magyarország Zrt.

Pénzforgalmi jelzőszám:
                                           14100220-72347849-01000003

Telefonszám:
                                                             +36 22 597 027

E-mail:
                                                                        Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez
 

 2.      Fizetési és átvételi módok
 

Fizetés
 

Netbankos fizetés.
Az e-mailben elküldött előlegszámlán valamint a teljesítéskor átadott végszámlán szereplő összeget Ön befizetheti netbankos utalással. A szolgáltató által e-mailben elküldött internetes hivatkozáson keresztül az OTP Bank által SSL protokollon keresztül biztosított biztonságos weblapra kerül, ahol a bankkártya számának, bankkártyájának lejárati dátumának és érvényesítési kódjának a megadásával fizetheti be a megadott összeget az „Elküld" gomb megnyomásával. 
 

Utalás.
Önnek lehetősége van a banki átutalásos fizetésre. Ebben az esetben kérjük az előleget valamint a végösszeget (a termék vételárát, kiszállítás esetén a szállítási költséggel együtt) a Szolgáltató Sberbank Magyarország Zrt.14100220-72347849-01000003 számú bankszámlájára átutalni.
 

Készpénzes fizetés.
Személyes fizetés választása esetén Ön Szolgáltató telephelyén fizeti meg a termék vételárát készpénzben. Készpénzes fizetés esetén csak magyar forintban van erre lehetőség.
 

Banki befizetés.
Önnek lehetősége van a vételár ellenértékét befizetni a Szolgáltató következő bankszámlaszámaira bármelyik OTP Bank vagy Sberbank Magyarország Zrt. fiókban:
 

Sberbank Magyarország Zrt. 14100220-72347849-01000003 

OTP Bank Nyrt. 11742111-20049533-00000000

 

Átvétel
 

Személyes átvétel.
Ön a megrendelt termékeket személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyén, melynek címe: 2091 Etyek, Kossuth Lajos u. 72/B. A termék átvételének körülményeiről Ön a megadott elérhetőségek valamelyikén tud érdeklődni.
 

Kiszállítás.
Kérésére Szolgáltató vállalja a megrendelt termék kiszállítását az Ön által megadott magyarországi szállítási címre az árajánlatban szereplő szállítási költség ellenében. A kiszállítás pontos dátumáról a Szolgáltató e-mailben/telefonon értesíti Önt. A szállítás 40 tonnás össztömegű, darus, pótkocsis gépjárművel történik. Ön köteles arról gondoskodni, hogy a szállítási cím ilyen gépjárművel megközelíthető legyen, illetve a lepakoláshoz elegendő hely álljon rendelkezésre. Ön köteles továbbá az esetleges behajtási engedély beszerzéséről is gondoskodni. 
 

Amennyiben a helyszín megközelíthetőségéről, illetve a lepakoláshoz szükséges elegendő hely biztosításáról nem gondoskodik a Szolgáltató telefonon felveszi Önnel a kapcsolatot és az Ön döntése alapján a teljesítés a szállítási címhez eső legközelebbi helyen történő lerakodással is megtörténhet.
 

Amennyiben a szállítási címhez eső legközelebbi helyen történő lerakodáshoz nem járul hozzá, a Szolgáltató felszólítja a szállítási cím megközelíthetőségéről, a lerakodáshoz szükséges hely biztosításáról való gondoskodásra. A második szállítással járó többletköltségeket Ön köteles megtéríteni a Szolgáltató részére.
 

Amennyiben a teljesítés a szállítási cím megközelíthetőségének, a lerakodáshoz szükséges hely biztosításának a hiányából hiúsul meg Ön köteles a Szolgáltató szerződésszegésből eredő összes kárának a megtérítésére.

3.      Elállási jog
 

Ön jogosult a termék kézhezvételét követő 14 munkanapon belül az adásvételtől indokolás nélkül elállni. Elállási nyilatkozatát a Szolgáltatói adatok között feltüntetett telefonszámon, postai vagy e-mail címen közölheti a Szolgáltatóval. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles a termék vételárát az elállás közlésétől számított 30 napon belül az Ön részére visszatéríteni.
 

Elállás esetén a termék visszaszolgáltatásának költségei Önt terhelik, ezenkívül a Szolgáltató jogosult a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését követelni Öntől. Ezeken kívül Önt az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.
 

Abban az esetben, ha a Szolgáltató a szerződés szerinti termék helyett a Szavatosság és jótállás pontban leírtak szerinti helyettesítő termékkel teljesít, elállás esetén a termék visszaszolgáltatásának költségeit is a Szolgáltató viseli.
 

Ön ezennel tudomásul veszi, hogy nem gyakorolhatja elállási jogát az alábbi esetekben:

a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a 14 munkanapos elállási határidő lejárta előtt a Szolgáltató a teljesítést az Ön beleegyezésével megkezdte;

b) olyan áru értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;

c) olyan áru értékesítése esetében, amely az Ön személyéhez kötött, illetve amelyet az Ön utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;

d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást Ön felbontotta;

e) hírlap, folyóirat és időszaki lap terjesztésére vonatkozó szerződés esetében;

f) szerencsejáték-szerződés esetében.

 

4.     
Jótállási és szavatossági igények érvényesítése
 

A termékkel illetve a szerződéskötéssel kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi címen érvényesítheti:
 

Etyeki Tüzép Kft.

2091 Etyek, Kossuth L. u. 72/b

Telefon: 06-22-597-027

Telefax: 06-22-597-028

E-mail: Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez
 

5.     
Jótállás és szavatosság
 

Jótállás

 

Termékeire vonatkozóan a Szolgáltató a honlapon feltüntetett időtartamú jótállást (garancia) vállal. A garanciális idő alatt Szolgáltató vállalja a hibás termék cseréjét vagy kijavítását. Amennyiben kijavítás és csere nem lehetséges, Szolgáltató a hibás termék vételárát visszatéríti Önnek.
 

A jótállási kötelezettség azon hibákra vonatkozik, amelyek már az átvételkor fennálltak. Ennek bizonyítása Szolgáltatót terheli.
 

A szerződéskötést követően Szolgáltató jótállási nyilatkozatot állít ki az Ön részére.
 

Szavatosság

 

A jótállástól függetlenül Önt az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidőig szavatossági igényérvényesítési jog illeti meg azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Szavatosság szempontjából az átvételkor már létező hibának kell tekinteni az átvételt követő hat hónapon belül felismert hibát is, kivéve ha ez a termék természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.
 

Az előző pontban leírt körülmények fennállásának bizonyítása Önt terheli.
 

A szavatossági igény megalapozottsága esetén Szolgáltató a terméket díjmentesen kijavítja vagy kicseréli. Ha ez bármilyen okból nem lehetséges, Szolgáltató a hibás termék vételárát visszatéríti Önnek.
 

Jótállási és szavatossági igények érvényesítése

 

Jótállási vagy szavatossági igényeit az alábbi címen érvényesítheti:

Etyeki Tüzép Kft.

2091 Etyek, Kossuth L. u. 72/b

 

Az itt szereplő árak tájékoztató jellegűek,
az Ön egyedi ára szállítási címtől függően
lényegesen kedvezőbb lehet.
Egyedi árajánlat 1 perc alatt:
1. Először válogassa össze a kívánt termékeket az Ajánlat-listájára
2. Majd nyomja meg az “Árajánlat villámkalkuláció” gombot jobboldalon felül, és kövesse az utasításokat!